Twentse Duikvereniging Losser

Veilig duiken bij de Twentse Duikvereniging

Duiken bij de Twentse Duikvereniging moet leuk, veilig en vertrouwd zijn. Dat doen we door te kijken naar hoe we samen onze duikvereniging vormgeven, hoe we met elkaar omgaan en welke doelen we nastreven. We blijven ons ontwikkelen en verbeteren op basis van ervaringen en nieuwe (pedagogische of didactische) inzichten. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat al onze leden met plezier en vertrouwen de duiksport beoefenen. Door iedereen te zien en te horen, zorgen we dat al onze leden zich veilig en vertrouwd voelen om gezond en met plezier de te kunnen duiken en duikers te begeleiden.

 

Vertrouwenscontactpersoon

De Twentse Duikvereniging heeft een Vertrouwens Contact Persoon (VCP). Deze VCP vormt voor de leden, ouders van leden en andere betrokkenen het eerste aanspreekpunt voor vragen over, of melding van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Zij biedt in een vertrouwelijk gesprek een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar passende hulp. Na het gesprek met de VCP beslist de vraagsteller zelf welke stappen hij/wij wil zetten. Bij een klacht of melding zal de VCP niet zelf hulp verlenen, maar is wel goed geïnformeerd over welke mogelijkheden er voor hulp of benadering van de vraag of melding zijn. Op deze wijze kan een VCP adviseren over de weg naar een goede oplossing. De VCP kan, indien nodig, ook adviseren over de procedures en vervolgstappen naar een gespecialiseerd vertrouwenspersoon van het  Centrum voor Veilige Sport, of de vertrouwenspersoon van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Deze vertrouwenspersonen zijn getraind om inhoudelijke begeleiding te geven.

Vragen waarmee je terecht kunt bij een VCP, gaan bijvoorbeeld over:

pesten en gepest worden
het gevoel hebben dat je er niet bij hoort, door bijv. je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur
grensoverschrijdend gedrag: wanneer je het als onprettig ervaart waarop je door een teamlid, trainer of coach benaderd en/of aangeraakt wordt
een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: als je denkt dat iemand in jouw omgeving hier mee te maken heeft
zorgen over de wijze waarop met jouw kind en/of een ander kind wordt omgegaan binnen de vereniging
of je eigen gedrag of benadering als trainer/coach passend is
het direct of indirect beticht zijn door een ander van ontoelaatbaar gedrag
of jouw vraagstuk bij de VCP-er op de juiste plek is

 

VCP bij de Twentse Duikvereniging

Onze Vertrouwens Contact Persoon is Karin Scholten-Willens.

Zij heeft de opleiding tot Vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij NOC*NSF, en is een volledig onafhankelijk VCP.

Je kunt haar mailen op: vcp@twentseduikvereniging.nl

 Gedragscode

Voor welk gedrag staan we binnen de Twentse Duikvereniging?
Wat mag wel langs de waterkant, zwembad, kleedkamer en online. En wat mag vooral niet?
Een gedragscode geeft hier richting aan en is dus een belangrijk onderdeel van het clubbeleid rondom gewenst en ongewenst gedrag. We volgen hierin op grote lijnen de gedragsregels van het NOC*NSF.

Om er voor te zorgen dat leden, vrijwilligers en anderen binnen de vereniging weten waar de Twentse Duikvereniging voor staat is het belangrijk om de gedragsregels helder en goed te communiceren. Zo weet iedereen wat het gewenste gedrag is en willen we alle twijfel wegnemen om ongewenst gedrag bespreek te maken. 

Gedragscode duikers
Gedragscode bestuursleden
Gedragscode kaderleden
Gedragscode instructeurs/duikbegeleiders

Aannamebeleid duikbegeleiders / instructeurs

Het is uitermate belangrijk dat onze leden en jeugdleden onbezorgd kunnen sporten binnen een veilig sportklimaat en bij de instructeurs en duikbegeleiders van de TD in goede handen zijn.
Voordat we een beoogde duikbegeleiders of instructeurs deze functie binnen de vereniging laten vervullen willen wij een goed beeld van hen hebben. Bij de aanname doorlopen we de volgende stappen;

we houden een kennismakingsgesprek;
we maken de bij ons geldende gedragsregels bekend;
we laten een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen en herhalen dit om de drie jaar;
indien van toepassing kunnen we referenties controleren, door bijvoorbeeld contact te leggen met de vereniging waar hij/zij hiervoor aan verbonden is geweest.
 

Werkgroep ‘Veilig sportklimaat’ Twentse Duikvereniging

Een veilig sportklimaat is bij de Twentse Duikvereniging een belangrijk punt op de agenda. We willen hiervoor  een werkgroep gaan oprichten die zich actief bezig gaat houden met het bevorderen, stimuleren en continueren van een veilig en vertrouwd sportklimaat.
De werkgroep zal naar alle waarschijnlijkheid gaan bestaan uit de vertrouwens contact persoon, een afvaardiging van diverse commissies, een afvaardiging van het bestuur, leden en ouders van jeugdleden.

Samen met het bestuur zal de werkgroep in lijn met de richtlijnen van de NOC*NSF en ‘Centrum veilige sport’ een beleidsplan opstellen.